dimecres, 30 d’abril de 2008

Calendari

El dilluns 5 de Maig ens reunirem a les 15,00 hores a la porta de la Facultat de Geografia i Història per discutir sobre la primera actuació i fer publicitat de la primera assemblea (que deuria ser el 8 de Maig).

Assemblea contra Bolonya

PRINCIPIS, OBJECTIUS I LÍNIES D'ACTUACIÓ DE L'ASSEMBLEA (discutits el 30 d'abril de 2008 i ratificats el 5 de maig de 2008).

1. Reglament intern de funcionament.

- Principis bàsics:

a) NO responsable davant el procés de Bolonya i la defensa del dret a rebre un ensenyament públic de veritat.

b) Regida per assemblea oberta i igualitària amb caràcter executiu.

c) Absència d'interessos particulars i admissió de les decisions de la majoria i respecte a totes i tots els membres inclós la seua idelogia. La assemblea no tindrà cap altra reivindicació política que la defensa de la Universitat Pública i l'aturament del Pla Bolonya excloent comportaments discriminatoris o violents.

d) Integrada per persones individuals sotasignants quedant sempre constància en la valoració i resum de l'assemblea que ha estat present. Per a tindre vot a l'assemblea cal votar i totes les signants seran corresponsables de les decisions de l'assemblea.

e) Omissió de qualsevol bandera o insígnia en tots els actes organitzats per l'assemblea menys el imagotipo.

f) Compromís per a aconseguir espais i finançament tant per a la convocatòria com per a les activitats que se puguen desenvolupar.

h) Compromís d'informar i potenciar la implicació de la comunitat estudiantil sobre Bolonya i quines organitzacions les recolzen.

i) Cercar recolzament d'altra col·lectius com el professorat i experts en el tema.

j) Voluntat de permanent formació respecte al procés de Bolonya i la seua evolució.

k) La llengua oficial serà el català però la publicitació serà bilingüe. S'intentarà fer cartelleria en idiomes estrangers.

l) Davant de qualsevol comportament contrari a les normes de l'assemblea és procedirà a l'expulsió de caràcter retroactiu. El compromís de l'assemblea s'aplicarà a tots el àmbits relacionats amb totes les vessants del procés de Bolonya.

2. Objectius.

a) El punt prioritari de l'assemblea és aturar el procés de Bolonya.

b) Defensar la nostra idea de la Universitat Pública.

c) Potenciament la participació de la comunitat universitària.

d) Pervivència de l'assemblea fins a l'aturament del procés de Bolonya.

e) Oferir una visió global de la problemàtica que porta la implantació del procés de Bolonya fent comparatives amb altres països i estats.

3. Línies d'actuació.

a) Informació crítica i exhaustiva.

b) Creació de grups de treball per a les diferents vessants i tasques de treball.

c) Fer actes de caràcter públic com xerrades, vagues, assegudes i performances.

d) Exigir la democratització dels òrgans representatius dels estudiants.

e) Fer al menys un aplec setmanal i una assemblea mensual.

4. Règim intern de l'assemblea

(encara per establir...)

5. Calendari.

a) Fer actes per a la setmana de benvinguda del CADE.

b) Anar de classe en classe (curs 2008/2009) informant de qualsevol manera.

c) Fer actes per a la cerimònia d'obertura del curs 2008/2009.

d) Fer una vaga "a la japonesa" a finals d'Octubre o principis de Novembre.